Esther den Boer

Vioollespraktijk Esther den Boer

Niet actief

Esther heeft jarenlange ervaring als viooldocente. Het is haar bewuste keuze om individueel les te geven vanuit haar visie, dat elke leerling afzonderlijk aandacht verdient, waarbij coaching binnen het leertraject volledig op de leerling is afgestemd.
In het leerproces van musiceren heeft zij oog voor het totale beeld van de leerling in eigenheid, karakter en bewegingsmogelijkheden. Verschillende facetten van de leerling spreekt ze aan op het gebied van muzikale voorkeuren, fantasie en creativiteit. Dit zorgt voor persoonlijk, muzikaal en expressief musiceren als resultaat.
Omdat veel gevorderde violisten aanlopen tegen problemen met viool-technische vaardigheden, die terug te voeren zijn naar de basis, heeft Esther zich gespecialiseerd in het aanleren van een juiste basistechniek.

Vind je deze personen ook interessant?